طراحی سایت
پنجشنبه 6 مهر 1402.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

اهمیت حفاظت و مدیریت خاک

بشر در حال روبرو شدن با چالش های عظیمی در کشاورزی از قبیل: تغییر اقلیم، رشد سریع جمعیت، گسترش شهر ها، تغییرات فراوان در رژیم های غذایی و تخریب فزاینده خاک ها است. در این تغییرات سریع جهان و با توجه به نیاز فوری به رفع گرسنگی و تضمین امنیت غذایی و تغذیه، درک لزوم مدیریت پایدار خاک و دستیابی به آن، هرگز تا این اندازه اهمیت نداشته است.

در حقیقت، نیاز به ترمیم خاک های تخریب شده و بهبود سلامتی آنها از جمله اهداف توسعه پایدار است. اتفاق نظر گسترده ای پیرامون لزوم پیدایش تمامی توان نهفته خاک ها وجود دارد. با چنین کاری نه تنها از تولید غذا حمایت شده بلکه ذخیره و عرضه حجم زیادی از آب سالم، حفظ تنوع زیستی منطقه، ترسیب کربن و همچنین افزایش ترمیم پذیری در آب و هوا در حال تغییر، اتفاق خواهد افتاد. برای رسیدن به این اهداف، نیاز به انجام مدیریت پایدار خاک ها در سطح جهان است.

خاک ها زیربنای تولید غذا و برای بسیاری از خدمات زیست بومی ضروری هستند. تاثیر مدیریت پایدار خاک بر افزایش تولید غذا و بهبود ارزش تغذیه ای آن، سازگاری در برابر تغییرات اقلیمی و یا کاهش آن به اثبات رسیده است. از این رو حفاظت و مدیریت مسئولانه خاک ها برای رفع گرسنگی، نا امنی غذایی و سوء تغذیه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

امید است تا اطلاعات منتشر شده در این بخش، در راستای ترویج علم کشاورزی و نیز فراهم آوری منبع قابل استنادی از مطالب علمی، برای تمامی افراد علاقه مند به این شاخه از علوم، مفید واقع شود.