طراحی سایت
چهارشنبه 15 مرداد 1399.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

پودر سوسک کش آتش

پودر سوسک کش و حشره کش خانگی آتش

آتش، سوسک کش و حشره کش پودری است از خانواده پیروتروئیدها با اثر و طیف وسیع برای از بین بردن سوسک درشت، سوسک ریز، مورچه، ساس، کنه، بید، کک، شپش، خرخاکی، هزارپا، جیرجیرک، عنکبوت و بطور کلی حشرات موذی خانگی می باشد.
ماده موثره : پرمترین 1 %
نام شیمیایی :
                  (3- Phenoxy Phenyl ) methyl 3- (2.2 dichloroethenyl)2.2-dimethyl cyclopropane carboxylate)
نحوه اثر گذاری: آتش حشره کشی تماسی با طیف وسیع است که حشرات موذی خانگی با عبور از محلهای گردپاشی شده و تماس با پودر آتش از بین می روند.
توصیه: در فصول گرم سال به دلیل بالا بودن دمای محیط و نوع و تراکم بافت فرش های ایرانی حشرات موذی همچون ساس، بید وکک در تاروپود فرش تجمع می یابند که ضمن از بین بردن فرش خود این حشرات ناقل بیماری می باشند.
توصیه می شود هر سه ماه یکبار زیر فرشها را با پودر سوسک کش آتش گردپاشی کنید تا کلیه حشرات موذی خانگی از بین بروند.
 پودرسوسک کش آتش هیچگونه لکه و آثار باقیمانده روی فرش نمی گذارد.
طرز مصرف: آتش را در مسیر حرکت و اطراف محل تجمع حشرات موذی، اطراف دیوارها، دریچه فاضلاب، راه آبها، زیر کابینت، زیر فرشها و اطراف انبار گرد پاشی کنید.
تذکر: به دلیل زاد وولد سریع حشرات موذی برای کنترل کامل آنها لازم است گردپاشی در چند مرحله تکرار شود.
توجه: از دسترس اطفال و حیوانات خانگی دور نگهداری شود.
 احتیاطات لازم : از پاشیدن پودر سوسک کش آتش در اطراف و محل نگهداری مواد غذایی ، خوراک و علوفه دامی خوداری شود.
کمکهای اولیه : در صورت استفاده نامناسب چناچه علائم سردرد، تهوع و سرگیجه ظاهر شد مسموم را در هوایی آزاد خوابانیده و تا رسیدن پزشک محلول آب نمک را به مسموم خورانده و او را وادار به استفراغ کنید.
پادزهر: سولفات آتروپین تحت نظر پزشک مصرف شود.