طراحی سایت
پنجشنبه 6 مهر 1402.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

زرگیت (فریگیت)

زرگیتB (فری گیت)

زرگیت B ترکیبی شیمیایی از گروه فری گیت Frigate به منظور فعال کننده، نفوذ کننده و افزایش دهنده اثر سم علف کش گلایفوزیت می باشد.
زرگیت B با افزایش قدرت نفوذ و تاثیر سم علف کش گلایفوزیت، سبب افزایش کارایی و صرفه جویی در مصرف این سم خواهد شد.
زرگیت B بر پایه حلال های آبی و تنسایدهای کاملا محلول در آب فرموله و تولید گردیده است. همچنین زرگیت B بر اساس استاندارد FAO و IFA ساخته شده و حاوی مقادیر کمتر از ppm10 فلزات سنگین می باشد.
میزان مصرف: 5 در هزار یا 2 لیتر در هکتار.
توجه: از سمپاشی با زرگیت B در روزهای بسیار گرم و ساعات گرم روز خودداری شود.