طراحی سایت
پنجشنبه 6 مهر 1402.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

مایع سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

سوک کش و حشره کش مایع ، از خانواده پیروتریید ها با اثر و طیف وسیع برای از بین بردن سوسک درشت ، سوسک ریز ، مورچه ، ساس ، کنه ، بید ، کک ، شپش ، خرخاکی ، هزار پا ، جیرجیرک ، عنکبوت و به طور کلی حشرات موذی خانگی

نحوه اثر گذاری :

آتش حشره کش تماسی با طیف وسیع است. حشرات خانگی موذی با عبور از محل های اغشته شده و تماس با آتش از بین میرود.

دستور العمل مصرف :

آتش را در مسیر حرکت و اطراف محل تجمع حشرات موذی ، اطراف دیوار ها ، درچه فاضلاب ، راه آب ها ، زیر کابینت ، زیر فرش ها ،و اطراف انبار اغشته کنید .