طراحی سایت
پنجشنبه 6 مهر 1402.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

مورچه کش فایر

 اسپری مورچه کش فایر

 

اسپری مورچه کش محلول سم آماده مصرف برای از بین بردن

sperey ant killer

انواع مورچه با طیف وسیع و اثر گذاری سریع می باشد.

با اثر طولانی و پایدار، معطر و خوش رایحه.

ترکیبات: دلتا مترین، زایلن، آب و سورفکتانت