طراحی سایت
پنجشنبه 6 مهر 1402.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

مویان طلای سبز (سیتوگیت)

مویان طلای سبز B مخلوطی است شیمیایی از ترکیب گروه های سیتوویت و فری گیت با نسبت و درصد خاص که به منظور فعال کننده، نفوذ دهنده، افزایش قدرت چسبندگی و کاهش کشش سطحی سموم سم پاشی شده بر روی اندام های هوایی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد. مویان طلای سبز با افزایش قدرت نفوذ و چسبندگی سموم بر روی اندام های هوایی گیاه سبب افزایش کارایی و صرف جویی در مصرف سموم می شود.
مویان طلای سبز B مخلوطی است بر پایه حلال های آبی و تشکیل شده از تنسایدهای کاملا محلول در آب. این کود بر اساس استاندارد FAO و IFA ساخته شده و حاوی مقادیر کمتر از ppm10 فلزات سنگین می باشد.


میزان مصرف: 3 تا 5 در هزار و یا 1/5 تا 2/5 لیتر در هکتار


توجه: از سمپاشی با مویان طلای سبز B در روزهای گرم و ساعات گرم روز خودداری شود.