طراحی سایت
پنجشنبه 6 مهر 1402.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

سورفکتانت میکرو مویان (سیتوویت)

مویان قطره سبز، ترکیبی است از گروه آمولسیفایرهای فعال که باعث افزایش قدرت چسبندگی، کاهش نیروی کشش سطحی، افزایش سطح ترشوندگی، کمک به افزایش جذب بیشتر سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی به هنگام سم پاشی و محلول پاشی اندام های هوایی گیاه می گردد.
مویان قطره سبز بر اساس حلال های آبی و با کمک تنسایدهای کاملا محلول در آب فرموله و تولید گردیده است.
مویان قطره سبز بر اساس استاندار FAO و IFA ساخته شده و حاوی مقادیر کمتر از ppm10 فلزات سنگین می باشد.


مقدار مصرف: 250 تا 500 سی سی در محلول ساخته شده سموم دفع آفات نباتی برای یک مخزن 400 لیتری سمپاش


توجه: از سم پاشی با مویان قطره سبز در روزهای بسیار گرم و ساعات گرم روز خودداری شود.