طراحی سایت
پنجشنبه 6 مهر 1402.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

اصلاح کننده شوری خاک سالتکش

محلول معدنی حاوی مقدار زیادی اکسید کلسیم و عوامل کلات کننده و پایدارکننده می باشد که از طریق حذف سدیم اضافی باعث کاهش شوری (EC) خاک های شور و یا شور-قلیا می شود.چنانچه شوری بیش از حد علت قلیا بودن خاک باشد، سالتکس به طور غیرمستقیم باعث کاهش pH خاک نیز می شود.

علاوه بر اصلاح شوری خاک، باعث افزایش خاکدانه سازی و درنتیجه افزایش نفوذ آب و هوا به داخل خاک، تسهیل رشد ریشه، وهمچنین رفع کمبود کلسیم در گیاه می شود.