طراحی سایت
پنجشنبه 6 مهر 1402.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

چسب باغبانی (هرس+پیوند)

 چسب باغبانی Green Guard

چسب باغبانی گرین گارد آماده مصرف حاوی قارچ کش و پلیمر های خاص می باشد

که برای پیوند زدن و هرس درختان مورد استفاده قرار می گیرد.

چسب باغبانی گرین گارد با تشکیل یک لایه محافظ در اطراف زخم یا محل پیوند باعث

بهبود و ترمیم سریعتر زخم می شود.