• car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

ایمیداکلوپراید 35% SE(کنفیدور)

ایمیداکلوپراید 35% SC (کنفیدور) 

حشره کش تماسی گوارشی و سیستمیک از گروه کلرونیکوتینیل می باشد

که برای کنترل طیف وسیعی از حشرات به ویژه تریپس، پسیل ها، کنه،

شته و پروانه مینوز کاربرد دارد.