طراحی سایت
سه شنبه 21 مرداد 1399.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

میکرو مویان ساحر (سیتوویت)

میکرومویان ساحر ترکیبی است از گروه سیتوویت یا امولسیفایرهای فعال به منظور افزایش قدرت چسبندگی، کاهش نیروی کشش سطحی، افزایش سطح تر شوندگی، کمک به افزایش جذب بیشتر سموم و کودهای شیمیایی به هنگام محلول پاشی و سم پاشی اندام های هوایی گیاه می باشد.
نحوه تاثیر: امولسیفایر، پخش کننده و مرطوب کننده و دارای چسبندگی
مقدار مصرف: 1 لیتر مویان ساحر را می توان به محلول سموم علف کش، قارچ کش و حشره کش برای سمپاشی محصولات زراعی، درختان میوه، سبزیجات، نباتات زینتی  و یا کود های شیمیایی به سمپاش با مخزن 2000 لیتری اضافه گردد.
میکرو مویان ساحر قابلیت اختلاط با کلیه سموم دفع آفات نباتی ، کودهای شیمیایی را دارد و باعث چسبندگی، افزایش پوشش سطحی و حفاظت طولانی تر از موارد فوق الذکر می گردد.
میکرو مویان ساحر باعث تقویت و اثرگذاری کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی می گردد.


توجه: از سمپاشی با مویان ساحر در روزهای بسیار گرم و ساعات گرم روز خودداری شود.


میکرو مویان ساحر بر اساس استاندارد FAO، IFA ساخته شده و حاوی مقادیر کمتر از 10 ppm فلزات سنگین می باشد.