• car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

قطره سبز بور5%

 کود مایع قطره سبز بور 5%

کود مایع قطره سبز بور 5%، کود مایع حاوی 5% عنصر بور به فرم کاملا پایدار و محلول در آب جهت جبران کمبود عنصر بور در کلیه گیاهان زراعی و باغی و به طور خاص گیاهان حساس به کمبود بور می‌باشد.

قطره سبز بور 5% کلات با تامین به موقع عنصر بور در گیاهان مختلف سبب افزایش تقسیم سلولی، افزایش رشد جوانه های انتهایی، افزایش درصد تلقیح دانه، افزایش قدرت باروری، توسعه جوانه های در حال رشد و توسعه جوانه‌های رویشی سال بعد شده که در نهایت افزایش عملکرد و بهبود کیفیت کلیه گیاهان زراعی و باغی را موجب می‌شود.

شیوه مصرف

محلول پاشی: 1/5 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب

همراه با آبیاری: 2 تا 4 لیتر در هکتار در نیم ساعت آخر آبیاری

jB5