• car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

سید گارد(بذر مال آلی)

کود مایع طلای سبز سیدگارد

 

مزایای استفاده از سیدگارد

- القاء مقاومت گیاهچه به کمبود آب، شوری خاک و تنش های محیطی 

- القاء مقاومت گیاهچه به پاتوژن های گیاهی

- افزایش تقسیم سلولی، بهبود توسعه رشد ریشه

- افزایش قدرت جوانه زنی و گل دهی

میزان و نحوه مصرف: 

بذر مال: 400 میلی گرم در 100 کیلو بذر 

- آبیاری در سیستم قطره ای: 2 تا 3 لیتر در هکتار 

- غوطه ور سازی ریشه نشاء و قلمه ها در محلول 1%