• car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

ویرو گارد(سم کود)

کود مایع طلای سبز ویروگارد

 

مزایای استفاده از ویرو گارد (Viru Guard SA)

(قابلیت اختلاط با تمام سموم حشره کش، کنه کش، قارچ کش به استثنای ترکیبات مسی)

- القاء مقاومت طبیعی گیاه به بیماریهای ویروسی، قارچی و باکتریایی

- القاء مقاومت طبیعی گیاه به آفات مکنده

- القاء مقاومت گیاه به به شوری و تنش های آبی

- افزایش فتو سنتز

- تقویت کامل گیاه

میزان و نحوه مصرف: 

محلول پاشی: 3-2 لیتر در هزار