طراحی سایت
پنجشنبه 6 مهر 1402.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

بامبو

کود مایع مختص بامبو

نوع کود: مایع

حاوی: 9% نیتروژن، 3% فسفر و 4% پتاسیم

حجم کود: 300 میلی لیتر

مقدار مصرف: 3میلی لیتر در 2 لیتر

آب آبیاری هر 20 روز یک بار