طراحی سایت
پنجشنبه 6 مهر 1402.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

کود طلای سبز مختص گلدهی بنفشه افزیقایی

کود طلای سبز مختص گلدهی بنفشه افزیقایی: بر اساس نیاز غذایی گیاهان در مرحله رشد رویشی ساخته شده که با داشتن نسبت مناسب از عناصر پرمصرف و کم مصرف برای تقویت کلیه گیاهان آپارتمانی بویژه افزایش رشد رویشی و شاخ و برگ آنها توصیه می گردد.

دستورالعمل مصرف:

مقدار 2گرم (معادل یک قاشق چایخوری) از کود طلای سبز مختص بنفشه افریقایی در یک و نیم لیتر آب حل شود و در طول فصل رشد هر دو هفته یک بار همراه با آب آبیاری مصرف گردد.