طراحی سایت
پنجشنبه 6 مهر 1402.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

بونسای

کود مایع مختص بونسای

نوع کود: مایع

حاوی: 7% نیتروژن، 9% فسفر و 5% پتاسیم

حجم کود: 300 میلی لیتر

مقدار مصرف: 3 میلی لیتر در 2 لیتر آب

آبیاری هر 20 روز یک بار