طراحی سایت
پنجشنبه 6 مهر 1402.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

مختص گلدهی

کود عمومی مختص گلدهی (Bloom Up)

نوع کود: مایع

حجم کود: 300 میلی لیتر

حاوی: 7% نیتروژن، 12% فسفر و 8% پتاسیم 

مقدار مصرف: 3 میلی لیتر در 2 لیتر آب

آبیاری هر 20 روز یک بار