طراحی سایت
چهارشنبه 15 مرداد 1399.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

سوپر فسفر گلخانه ای 13-40-12

کود پودری قطره سبز 12-40-13  حاوی 12% ازت ، 40% فسفر به فرم  P2O5 ،    13%عنصر پتاسیم به فرم K2O ، گوگرد وعناصر میکروالمنت آهن،روی،منگنز،بور،با نسبت و در صد خاصی بهمراه اسید آمینه که تمام عناصر به فرم کلات کاملا پایدار و محلول درآب می باشد . این کود با قابلیت انحلال صد در صد در سیستم های هیدروپونیک  به آسانی توسط ریشه گیاهان و اندام های هوایی جذب می شود و در تمام مراحل رشدی گیاه به خصوص مرحله گلدهی          ( قبل و بعد ) استفاده می شود . همچنین این کود باعث فعال سازی سیستم آنزیمی گیاه ، افزایش قدرت جذب آب توسط گیاه ،تقویت رشد ریشه و طوقه و ساقه در مرحله ی بعد از نشاء ، افزایش رشد جوانه های گل و میوه و جلوگیری از ریزش آنها ، افزایش باردهی و رنگ پذیری محصولات گلخانه ای، افزایش مقاومت گیاه به بیماری ها و آفات و تنش های محیطی می گردد .