طراحی سایت
سه شنبه 21 مرداد 1399.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

میکرو معدنی

کود قطره سبز میکرومعدنی، کود کامل و کمپلکس به فرم پودری حاوی 5% آهن، 5% روی، 2%  مس، 4% منگنز، 5% بورهمراه با عوامل کلاته کننده کاملا پایدار در آب می باشد.
کود قطره سبز میکرومعدنی  با تامین میکروالمنت های ضروری گیاه باعث افزایش کلروفیل سازی، افزایش قدرت فتوسنتزی برگ گیاه، افزایش پروتئین سازی در دانه، افزایش نقل و انتقال شیره خام و پرورده در آوندها، باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی می گردد.
از نگهداری کود قطره سبز میکرو معدنی در دما و رطوبت بالا خوداری نمایید.