طراحی سایت
چهارشنبه 15 مرداد 1399.

  • car.jpg
  • garden.jpg
  • gp.jpg
  • straberi.jpg
  • tomato.jpg
  • Untitled-1.jpg

کلات آهن اسپانیایی

مشخصات فنی:
غلظت آهن محلول در آب: 6%
بنیان کلات کننده: EDDHA
درصد ایزومر ارتو-ارتو: 4/8 %
فرم کود: پودری میکرو گرانوله بدون خاکه
پایداری عامل کلات کننده: از 4PH تا 12 بسیار پایدار و کاملا محلول

موارد مصرف:
کود پودری قطره سبز آهن برای جلوگیری از جبران کمبود عنصر آهن به خصوص در خاکهای آهکی و حاوی درصد کلسیم بالا برای کلیه محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد. قطره سبز آهن با افزایش قدرت کلروفیل سازی، افزایش قدرت رشد رویشی، تسریع در رشد نقاط مریستمی و جوانه های انتهایی باعث افزایش وزن هزار دانه، تعداد دانه در خوشه، افزایش بارآوری محصولات باغی، افزایش درصد تلقیح دانه که در نهایت موجب افزایش کمیت و کیفیت کلیه محصولات زراعی و باغی خواهد شد. این کود در ابتدای فصل رشد رویشی و با توجه به نیاز گیاهان به عنصر آهن در طی رشد رویشی و در زمان بروز علائم کمبود آهن مورد استفاده قرار می گیرد. بهترین زمان مصرف استفاده 3 تا 4 نوبت مصرف قطره سبز آهن در طی رشد گیاه می باشد تا بهترین نتیجه حاصل گردد.

روش مصرف:
روش مصرف قطره سبز آهن با توجه به نوع بنیان EDDHA استفاده مستقیم در خاک و جذب از طریق سیستم ریشه ای گیاه می باشد.
مصرف خاکی:  در روش مصرف خاکی با ایجاد شیاری در حدفاصل 15 تا 20 سانتی متر ریشه گیاه در داخل فاروئرها و استفاده میزان مناسب از کود قطره سبز آهن در داخل شیارها و پوشاندن آن ها توسط خاک ضمن جلوگیری از آبشویی کود می توان بالاترین ضریب نسبت جذبی را برای کود فراهم آورد و کارایی کود را به بالاترین میزان رسانید. برای باغ ها می توان از سیستم چال کود استفاده کرد که سیستم مناسبی برای تغذیه دراز مدت باغ ها می باشد.
مصرف در سیستم ‌آبیاری: به دلیل انحلال بالای قطره سبز آهن قابلیت استفاده در کلیه سیستم های آبیاری را دارا می باشد. بدین منظور با تعیین مقدار کود مصرفی برای واحد هکتار و انحلال آن در مخزن کود سیستم آبیاری آن را به سیستم اضافه خواهد کرد. بهترین زمان مصرف کود قطره سبز آهن زمان نیم ساعت پایان آبیاری توصیه می گردد.