تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN DROP

Ornamental Plants Fertilizer Spray

کود آماده مصرف تقویتی فطره سبز مختص گیاهان زینتی

کــود آماده مصرف تقویتی قطره سبز مختص گیاهان زینتی، کود مایع کامل و کمپلکس حــاوی ۸ درصــد نیتــروژن، ۵ درصد فسفر به فرم P2O5 ، هشت درصد پتاسیم به فرم K2O ، گوگـرد، کلسـیم و عناصـر ریز مغـذی آهـن، روی، منگنـز، بـور و مـس بـه فـرم کالت کامـا پایـدار و محلـول در آب و آمـاده مصـرف جهت تقویت کامل گیاه می باشد.

نحوه و مقدار مصرف

نوع بسته بندی: اسپری ۵۰۰ سی سی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا