تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

کود های مایع عمومی

کود پلنت گیت آمینو اسید (تترا آمینو)

کود قطره سبز میکرونوترینت

کود قطره سبز ریشه زایی

کود قطره سبز سوپر فسفر ۲۰ درصد

کود ارگانیک گرین مکس

کود قطره سبز هیومیک اسید+ فولویک اسید

کود قطره سبز سوپر سیلیس

کود قطره سبز کلات منگنز ۷ درصد

کود قطره سبز بور ۵ درصد

کود قطره سبز روی ۷/۵ درصد

پیمایش به بالا