تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

کود های پودری

کود طلای سبز سیلیکون

کود قطره سبز ۳۰-۵-۱۵

کود قطره سبز ۱۰-۱۰-۳۰

کود قطره سبز هیومیک آمین مختص یونجه

کود قطره سبز هیومیک آمین عمومی

کود قطره سبز میکرومعدنی

کود قطره سبز سوپر فسفر ۴۰ درصد

کود طلای سبز پتاسیم بالا (۳۶-۱۲-۱۲)

کود پودری طلای سبز اوره فسفات (۰-۴۴-۱۸)

کود طلای سبز فسفر بالا (۱۰-۵۲-۱۰)

پیمایش به بالا