تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

کود های مختص گیاهان آپارتمانی و زینتی

اسپری براق کننده سطح برگ گرین مکس

کود طلای سبز هیومیک اسید + فولویک اسید

کود طلای سبز آمینو اسید پلاس

اسپری تقویتی کود قطره سبز

کود طلای سبز ۳۶-۱۲-۱۲ مختص گلدهی

کود قطره سبز ۵-۵۰-۱۵ مختص گیاهان زینتی 

کود قطره سبز ۱۰-۱۰-۳۰ مختص رشد رویشی

کود قطره سبز ۲۰-۲۰-۲۰ مختص گیاهان زینتی

کود قطره سبز هیومیک + فولویک اسید

کود ریشه زا و ضد تنش اکتیواتور

پیمایش به بالا