تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

کود های مایع اختصاصی

کود قطره سبز مختص کلزا

کود طالی سبز مختص پسته(عمومی)

کود قطره سبز پسته (محلول سه گانه)

کود قطره سبز هیومیک اسید + فولویک اسید زعفران

کود قطره سبز پتاسیم، روی، بر مختص زعفران

کود قطره سبز آهن، روی، منگنز مختص زعفران

کود قطره سبز مختص چغندر قند

کود طلای سبز مختص پنبه

کود قطره سبز مختص گوجه فرنگی 

کود قطره سبز مختص خیار

پیمایش به بالا