تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

محصولات زرافشان

طراحی، تولید و معرفی بیش از ۷۰ نوع کود شیمیایی و آلی حاوی تمامی عناصر مورد نیاز گیاه به فرم های مایع و پودری و همچنین تولید انواع کودهای اختصاصی، مواد باغبانی و سموم خانگی از افتخارات تیم فنی و R&D شرکت زرافشان می باشد.

کود های مایع عمومی

GENERAL LIQUID FERTILIZERS

کود های مایع اختصاصی

SPECIAL LIQUID FERTILIZERS

کود های مختص پرورش ماهیان گرمابی

FERTILIZER FOR CARP BREEDING

کود های پودری

POWDERED FERTILIZER

سموم کشاورزی و مواد باغبانی

PESTICIDES & GARDENING CONSUMABLE MATERIALS

کود های مختص گیاهان آپارتمانی و زینتی

FERTILIZER FOR INDOOR & ORNAMENTAL PLANTS

سموم و حشره کش های خانگی

PESTICIDE AND INSECTICIDES

برندهای زرافشان

پیمایش به بالا