تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2

021-77517395-7

تهران ، خیابان شریعتی ، ابتدای خیابان حقوقی ، پلاک 73 واحد 2​

021-77517395-7

GREEN GOLD

Humic + Fulvic Acid for Ornamental Plants

کود طلای سبز هیومیک اسید + فولویک اسید مختص گیاهان زینتی

کــود طــای ســبز هیومیــک اســید+ فولویــک اســید بــه فــرم پــودری حــاوی هیومیـک اسـید، فولویـک اسـید، پتاسـیم بـه صـورت محلـول در آب و بـه فـرم کلات پایـدار بـرای اثـر بخشـی بیشـتر مـی باشـد.

مزایا و تمایزات

  • بالا بردن قدرت فتوسنتز و افزایش شادابی گیاهان زینتی
  • آزاد سازی عناصر غذایی و بهبود وضعیت جذب عناصر
  • افزایش فعالیت زیستی میکروارگانیزم های موجود در خاک
  • افزایش مقاومت گیاه به شوری، خشکی و سرما
  • بهبود شرایط خاک و محیط رشد ریشه

جدول نحوه و مقدار مصرف

نوع بسته بندی: جعبه ۱۰۰ گرمی

محصولات بیشتر

سوسک کش و حشره کش سوپر پاور آتش

اسپری مورچه کش آتش 

اسپری سوسک کش آتش

پیمایش به بالا